Onze kernwaarden

De zes kernbegrippen waaraan wij onze visie en werkwijze ophangen zijn;
veiligheid, respect, vieren, uniek, competent, ontdekken


Veiligheid
Een van onze prioriteiten is het welbevinden van onze leerlingen. We zijn een kleinschalige school, waar veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Het pedagogisch klimaat staat hoog in ons vaandel. Door middel van effectieve conflicthantering en de sociale kring besteden we structureel aandacht aan sociaal-emotionele processen. We willen in deze schoolplanperiode de sociaal-emotionele processen en het bijbehorende beleid vasthouden, evalueren en verdiepen. 
Respect
We accepteren elkaars verschillen en zien verschillen als een kans. Met name door kinderen in verschillende samenstellingen te laten samenwerken (coöperatieve werkvormen) leren we ze elkaars krachten inzien en gebruiken. Leerkrachten, ouders en kinderen communiceren met elkaar met respect. Samenwerken en communicatie zijn tevens 'skills' die we leerlingen mee willen geven voor hun toekomst.
Vieren
We zijn een enthousiast team, zeer gedreven en gericht op het positieve. Door dit voorbeeldgedrag willen we kinderen deze houding meegeven. We vieren dat wat goed gaat. Daarnaast zijn de jaarlijkse vieringen een belangrijk onderdeel van het curriculum, we creëren dan (informele) momenten waarbij we elkaar ontmoeten en waarbij de school een ontmoetingsplek is voor de gemeenschap.
Uniek
Onze school wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de unieke eigenschappen van onze leerlingen. In de groep willen wij zoveel mogelijk passend onderwijs bieden; onder meer door instructies, differentiatie, verwerkingsvormen en activiteiten die passen bij de behoeften en belevingswereld van kinderen. 
Competent
Het allerbelangrijkste is dat leerlingen succeservaringen opdoen en gaan inzien waarin zij competent zijn. Sociaal competent is hiervan een belangrijk onderdeel. 
Waar BS Jan Peters onderscheidend in is op het onderwijskundig gebied is de doorlopende taallijn vanuit de onderbouw en de mate van aandacht voor het technisch lezen. 
We streven reële doelen en hoge verwachtingen na en volgen en analyseren de opbrengsten structureel. 
Ten slotte willen we alle leerlingen ICT-competent maken, zodat zij digitale middelen kunnen gebruiken bij o.a. het opdoen van kennis.
Ontdekken
Kinderen gaan in hun schoolloopbaan zichzelf ontdekken. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? We willen leerlingen zelfbewust en zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling: het leren leren. Daarnaast ontdekken ze hun omgeving; de school, de gemeenschap, culturen en de wereld. We willen de nieuwsgierige houding waar ze in groep 1 mee binnenkomen blijven stimuleren en ontwikkelen. We willen onze leerlingen ook in aanraking laten komen met wetenschap en techniek waarmee we ze leren om zowel kritisch als probleemoplossend te denken en werken. 
 

Meer informatie

Basisschool Jan Peters is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.

Onze kernwaarden
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak