Welkom bij Bs. Jan Peters in Roosteren
 
Als u een school zoekt, waar uw kind goed onderwijs krijgt,
en waar daarnaast ook andere talenten tot ontwikkeling worden gebracht,
dan is het slim om stil te staan bij
Bs. Jan Peters in Roosteren!  

Klik hier om een beeld te krijgen van onze schitterende school.
*De uitnodigingen voor de ouderge-
sprekken in de week van 20 t/m 24
november zijn mee naar huis ge-
gaan.
We hopen alle ouders te ontmoe-
ten.
*Op dinsdag 21(13.45-14.45) of donder-
dag 23 november (12.45-13.45) zijn
ouders welkom bij de presentaties
van het project "Schatten in de grond"
voor groep 5 t/m 8.