Welkom bij Bs. Jan Peters in Roosteren
 
Als u een school zoekt, waar uw kind goed onderwijs krijgt,
en waar daarnaast ook andere talenten tot ontwikkeling worden gebracht,
dan is het slim om stil te staan bij
Bs. Jan Peters in Roosteren!  

Klik hier om een beeld te krijgen van onze schitterende school.
De Kinderboekenweek is
van start gegaan. Gruwelijk eng:
griezelen is het thema.
Veel ouders waren aanwezig bij de
opening, waarbij alle kinderen door
de reuzengriezelpoort de school be-
traden voor het zingen en dansen van
het openingslied.
Na activiteiten in de groepen werd af-
gesloten met een modeshow van alle
griezels. Er waren mooie creaties te
bewonderen onder warme belangstel
ling van oma's, opa's en ouders.
Komende periode staat in het teken
van heel veel leesplezier!
(zie fotoalbum)